يادداشت‌هاي من 2

وبلاگ تخصصي فلسفه، كلام، ادبيات عربي، فقه، اصول فقه، علوم قرآني و تفسير. هدف اين وبلاگ فتح باب گفت و گو پيرامون مسائل علوم يادشده است. يادداشت‌هاي اين وبلاگ منحصرا شخصي است و در صورت نقل از منبع ديگر نام آن ياد خواهد شد.

ی 8 - فقه - الجوهرة فی نظم التبصرة
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٢  

یکی از رویکردهای دانشمندان گذشته پیرامون علوم رایج، به نظم درآوردن این علوم در قالب منظومه‌های روان و قابل حفظ بوده است و معمولا برای انجام این کار از بحر رجز و بر اساس سه مستفعلن استفاده می‌کرده‌اند.

کتاب الذریعه آقا بزرگ تهرانی صدها منظومه را از سلف صالح نام برده که برخی از آنها موجود و در دسترس است و احیانا به چاپ رسیده و برخی هم از بین رفته.

یکی از منظومه‌هایی که خوشبختانه به تمام و کمال باقی مانده و در موضوع خود، جامع نیز می‌باشد منظومه الجوهرة فی نظم التبصرة است که ابن داود حلّی رحمه الله سروده. این سروده، محتوای تبصرة المتعلمین علامه حلی رحمه الله را که یک دوره فقه کامل از طهارت تا دیات است در بر دارد و از ویژگی‌های بارز آن، روان و سلیس و قابل فهم‌بودن آن است.

در اینجا در صدد معرفی کامل این اثر نیستم و لذا به همین چند خط بسنده می‌کنم و برای آشنایی شما خواننده عزیز قسمتی از این کتاب را تقدیم می‌کنم.

 لازم به ذکر است متن الجوهرة با تبصره علامه در یک جلد با تحقیق آقای حسین درگاهی و ناشر مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارةالثقافة و الإرشاد به چاپ رسیده که من نسخه‌ای از آن را دارم.

خوشبختانه متن کامل این اثر با مشخصات فوق توسط مؤسسه کامپیوتری نور در نرم افزار جامع فقه اهل بیت گنجانیده شده است.

جا دارد ما از دو جهت به این گونه آثار توجه کنیم: یکی روشی که دانشمندان گذاشته در تنظیم علوم داشته‌اند و هدفشان تسهیل و بارورتر نمودن امر آموزش بوده و دیگری استفاده از این آثار در دوره‌های آموزشی فقه و مشابه آن.

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏
          الحمد للّه الذی تقادما             سلطانه و شأنه تعاظما
             و واضح «1» البرهان و المسدی على             عباده النّعماء حیث أرسلا
             لهم نبیّین و ذی الطّول بما             کلّفهم حیث أنیلوا المغنما
             یوم الجزاء و السّلام السّرمدی             على النّبیّ المصطفى محمّد
             سیّد رسله لهذا العالم             و العترة الطّاهرة الأعاظم‏
             و بعد فالتّبصرة المعظّمة             تبصرة لمن بغى تعلّمه‏
             لحکم دین ربّه و المبتدی             له تکون نعم «2» خیر مرشد
             وضعتها مفید کلّ طالب             و مستمّدا عون ذی المواهب‏
             و إنّه أکرم من یسدی النّعم             و الابتداء بالأهمّ فالأهم‏
             و قد شرعت فی امتثال             حبّا له و رغبة فی. «3»
             لأنّنی رقّ أبیه الطّاهر             سمیّ ذی العلوم «4» و المفاخر
             أفضل أهل البیت فی التّحقیق             ذی البحث و النّظر و التّدقیق‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 14
         فلیسبل السّتر على عوارها             فالجرد «1» قد تعثر فی مضمارها
             و لیبد لی و کلّ من بها انتفع             بکلّ وقت رحمات لی تسع‏
             و ربّما یظهر بالطّلاب             معجّلا و آجل «2» الثّواب‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 15
کتاب الطّهارة
 [القول فی الطّهارة المائیّة]
         القول فی الطّهارة الشّرعیّة             أوّلها مسائل المائیّة
             الماء ضربان فضرب مطلق             و هو الذی فی سلبه لا یصدق‏
             و یصدق الإطلاق فی الأخبار             یقسم أقساما فمنه جاری‏
             لا یقبل التّنجیس بالملاقی             إلّا بتغییر للاتّفاق‏
             و إن تغیّر نجس المغیّر             و سلم السابق «1» و المؤخّر
             کذاک حمّام و غیث جاری             ما اتصلا بالسّحب و المجاری‏
             ثانیه کالإناء و الحیاض «2»             إن کان کرّا فهو مثل الماضی‏
             و الکرّ منه مائتان ألف             رطل عراقیّ و فیه خلف‏
             أو طوله و العرض و العمق شرط             ثلاثة و نصف أشبار وسط
             و إن یغیّره بعید طهر «3»             بأنّه یلقى علیه کرّ «4»
             متّصلا حتّى یزول الطّاری             عنه و دون الکرّ فی المقدار
             تنجسه الأخباث باللّقاء             من دون «5» تغییر و لا استیفاء «6»
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 16
         و إن ترد تطهیره فکرّ             یلقى علیه باتّصال طهر
             ثالثة الآبار لا یؤثّر             فیها «1» إذا لاقت و ما یغیّر «2»
             و قیل بل ینجس باللّقاء             و أوجبوا نزح جمیع الماء
             للمسکر الفقاع و الإمناء             و هکذا ثلاثة الدّماء «3»
             و لبعیر مات و الممتنعة             لها تراوح بنهار «4» أربعة
             و الکرّ للحمار أو کالبقرة             سبعین للإنسان ثمّ العذرة
             خمسین إن ذابت دم إن کثرا «5»             أو لم تذب «6» عشرا کذا ان نزرا
             سوى الثّلاثة و أربعینا             للهرّ شاة ثعلب أجزینا «7»
             فالکلب مثل ذاک فی بول الرّجل             سبعا لطیر و الصّبیّ أن یبل‏
             و فأرة تفسّخت و انتفخت             کذا کلاب ولجت و خرجت‏

 


یکی از رویکردهای دانشمندان گذشته پیرامون علوم رایج، به نظم درآوردن این علوم در قالب منظومه‌های روان و قابل حفظ بوده است و معمولا برای انجام این کار از بحر رجز و بر اساس سه مستفعلن استفاده می‌کرده‌اند.

کتاب الذریعه آقا بزرگ تهرانی صدها منظومه را از سلف صالح نام برده که برخی از آنها موجود و در دسترس است و احیانا به چاپ رسیده و برخی هم از بین رفته.

یکی از منظومه‌هایی که خوشبختانه به تمام و کمال باقی مانده و در موضوع خود، جامع نیز می‌باشد منظومه الجوهرة فی نظم التبصرة است که ابن داود حلّی رحمه الله سروده. این سروده، محتوای تبصرة المتعلمین علامه حلی رحمه الله را که یک دوره فقه کامل از طهارت تا دیات است در بر دارد و از ویژگی‌های بارز آن، روان و سلیس و قابل فهم‌بودن آن است.

در اینجا در صدد معرفی کامل این اثر نیستم و لذا به همین چند خط بسنده می‌کنم و برای آشنایی شما خواننده عزیز قسمتی از این کتاب را تقدیم می‌کنم.

 لازم به ذکر است متن الجوهرة با تبصره علامه در یک جلد با تحقیق آقای حسین درگاهی و ناشر مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارةالثقافة و الإرشاد به چاپ رسیده که من نسخه‌ای از آن را دارم.

خوشبختانه متن کامل این اثر با مشخصات فوق توسط مؤسسه کامپیوتری نور در نرم افزار جامع فقه اهل بیت گنجانیده شده است.

جا دارد ما از دو جهت به این گونه آثار توجه کنیم: یکی روشی که دانشمندان گذاشته در تنظیم علوم داشته‌اند و هدفشان تسهیل و بارورتر نمودن امر آموزش بوده و دیگری استفاده از این آثار در دوره‌های آموزشی فقه و مشابه آن.

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏
          الحمد للّه الذی تقادما             سلطانه و شأنه تعاظما
             و واضح «1» البرهان و المسدی على             عباده النّعماء حیث أرسلا
             لهم نبیّین و ذی الطّول بما             کلّفهم حیث أنیلوا المغنما
             یوم الجزاء و السّلام السّرمدی             على النّبیّ المصطفى محمّد
             سیّد رسله لهذا العالم             و العترة الطّاهرة الأعاظم‏
             و بعد فالتّبصرة المعظّمة             تبصرة لمن بغى تعلّمه‏
             لحکم دین ربّه و المبتدی             له تکون نعم «2» خیر مرشد
             وضعتها مفید کلّ طالب             و مستمّدا عون ذی المواهب‏
             و إنّه أکرم من یسدی النّعم             و الابتداء بالأهمّ فالأهم‏
             و قد شرعت فی امتثال             حبّا له و رغبة فی. «3»
             لأنّنی رقّ أبیه الطّاهر             سمیّ ذی العلوم «4» و المفاخر
             أفضل أهل البیت فی التّحقیق             ذی البحث و النّظر و التّدقیق‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 14
         فلیسبل السّتر على عوارها             فالجرد «1» قد تعثر فی مضمارها
             و لیبد لی و کلّ من بها انتفع             بکلّ وقت رحمات لی تسع‏
             و ربّما یظهر بالطّلاب             معجّلا و آجل «2» الثّواب‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 15
کتاب الطّهارة
 [القول فی الطّهارة المائیّة]
         القول فی الطّهارة الشّرعیّة             أوّلها مسائل المائیّة
             الماء ضربان فضرب مطلق             و هو الذی فی سلبه لا یصدق‏
             و یصدق الإطلاق فی الأخبار             یقسم أقساما فمنه جاری‏
             لا یقبل التّنجیس بالملاقی             إلّا بتغییر للاتّفاق‏
             و إن تغیّر نجس المغیّر             و سلم السابق «1» و المؤخّر
             کذاک حمّام و غیث جاری             ما اتصلا بالسّحب و المجاری‏
             ثانیه کالإناء و الحیاض «2»             إن کان کرّا فهو مثل الماضی‏
             و الکرّ منه مائتان ألف             رطل عراقیّ و فیه خلف‏
             أو طوله و العرض و العمق شرط             ثلاثة و نصف أشبار وسط
             و إن یغیّره بعید طهر «3»             بأنّه یلقى علیه کرّ «4»
             متّصلا حتّى یزول الطّاری             عنه و دون الکرّ فی المقدار
             تنجسه الأخباث باللّقاء             من دون «5» تغییر و لا استیفاء «6»
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 16
         و إن ترد تطهیره فکرّ             یلقى علیه باتّصال طهر
             ثالثة الآبار لا یؤثّر             فیها «1» إذا لاقت و ما یغیّر «2»
             و قیل بل ینجس باللّقاء             و أوجبوا نزح جمیع الماء
             للمسکر الفقاع و الإمناء             و هکذا ثلاثة الدّماء «3»
             و لبعیر مات و الممتنعة             لها تراوح بنهار «4» أربعة
             و الکرّ للحمار أو کالبقرة             سبعین للإنسان ثمّ العذرة
             خمسین إن ذابت دم إن کثرا «5»             أو لم تذب «6» عشرا کذا ان نزرا
             سوى الثّلاثة و أربعینا             للهرّ شاة ثعلب أجزینا «7»
             فالکلب مثل ذاک فی بول الرّجل             سبعا لطیر و الصّبیّ أن یبل‏
             و فأرة تفسّخت و انتفخت             کذا کلاب ولجت و خرجت‏
             و جنب دخلها و اغتسل             و الذّرق من دجاجة خمس «8» دلا
             و الحیّة الثّلاث مثل الفار             و الدّلو للعصفور و الأنظار «9»
             کذاک فی بول الرّضیع قد وجب             و الحقّ عندی أنّ ذاک مستحب‏
             رابعة السّور «10» جمیعا طاهر             لا الکلب و الخنزیر ثمّ الکافر «11»
             و منه ما یصدق کالمضاف             سلبا کماء الورد و الخلاف‏1»

             ممتزجا کمرق أو معتصر             ینجس بالأخباث قلّ أو کثر
             لا حدثا أو خبثا یطهّر             و رافع لأصغر مطهّر
             و غاسل الأخباث غیّرته             أولا لا الاستنجاء «13» نجّسته‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 17
         غسالة الحمّام نجس إلّا             إن علم الخلوّ منها أصلا
             و نجس لا یرفع الأقذارا             أو حدثا «1» أو یشرب اختیارا
 [القول فیما یوجب الطّهارة]
         القول فیما یوجب الطّهارة             أوّلها الصّغرى فخذ صغاره‏
             فموجب الوضوء بول غائطه             ریح من المعتاد نوم «2» ضابطه‏
             ان یغلب «3» الحسّین أو معناه «4»             و نزر «5» مستحاضة تراه‏
             و واجب الخلوة ستر العورة             و یحرم استقباله للقبلة
             کذلک استدباره سواء             فی ذلک الصّحراء و البناء
             و سنّ تقدیم الیسار داخلا             و رجله الیمنى کذاک قافلا «6»
             و أن یغطّی رأسه و التّسمیة             کذلک استبراؤه و الأدعیة
             لداخل و للخروج باغ             و عند الاستنجاء و الفراغ‏
             و الجمع بین الماء و الأحجار             إذا تعدّى لا کالاقتصار
             و یکره الجلوس فی الشّوارع             و فی جهات اللّعن «7» و المشارع‏
             کذاک تحت مثمر الأشجار             و جهة الرّیاح و الأقمار
             و البول فی الصّلبة و الأفیاء «8»             فی «9» موضع النّزال أو فی الماء
             و الحجرات و کذا الطّعام             و الشّرب و السّواک و الکلام‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 18
         إلّا بذکر و اضطرار عنّا             کذلک «1» استنجاؤه بالیمنى‏
             أو بالیسار ان تکن مختمه             بما «2» علیه اسم من المعظّمة
             اللّه أو أئمة أو رسل             و یجب استنجاؤه أی غسل‏
             مخرج بول معه بالماء             حسب کذا الغائط فی استنجاء
             مع التّعدی و إذا لم یتّفق             أجزاء أحجار ثلاث أو خرق‏
 [القول فی الوضوء]
         القول فی الوضوء و الکیفیّة             فروضها سبع فمنها النّیّة
             و وقتها حیث لوجه «3» غسل             أو للیدین «4» مستحب قبل‏
             ثمّ دوام حکمها المعتبر             و غسل وجه من قصاص الشّعر
             ثمّ إلى محادر «5» الأذقان             طولا و ما دار من البنان‏
             علیه إبهام و وسطى عرضا             ثمّ الیدین المرفقین أیضا
             منها إلى أواخر الأصابع             من غیر نکس لوجود المانع‏
             مقدما للرأس فامسح شعره             ببل الوضوء أو للبشرة
             أدنى المسمّى و امسح الرّجلین             من الأصابع إلى الکعبین‏
             و جاز منکوسا و ترتیب جلا             ثمّ الموالاة تتالیها و لا
             و سنّ قبل الغسل للیدین             نوما و بولا مرّة ثنتین‏
             لغائط ثمّ ثلاث للجنب             و وضعه الإنا یمینا مستحب‏
             و الاغتراف بالیمین تسبقه             تسمیة مضمضة تستنشقه «6»
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 19
         ثلاثة و الغسل مرّتین             و وضعه ألما «1» ظاهر الیدین‏
             و هی على الباطن فی أولاهما             ثانیة بعکسه کلاهما
             ثمّ الدّعاء ماسحا و یغسل             و کرّه استعانة تمندل «2»
             و حرّمت تولیة و حضّرا             لمحدث «3» من الکتاب سطرا
             من علم الحدث ثمّ ما درى             هل بعده طهارة تطهّرا
             و العکس لا أو شکّ فی فعل على             حال الوضوء ماکثا ما انتقلا
             أتى به و بالذی یتلوه             و بعد الانصراف صحّحوه‏
 [القول فی الأغسال الواجبة]
         القول فی الأغسال إن قسمته             فرض و نفل و الفروض ستّة
             تفصیلها الغسل من الجنابة             و الحیض و النّفاس و استحاضة
             و مسّ میت بعد برد المیّت             و قبل تطهیر و غسل المیّت‏
             و یحصل الإجناب بالإنزال             و وطئها و لو مع الإکسال «4»
             و حدّه حشفة من ذکر             یدخلها فی قبل أو دبر
             و فرضه نیّته بالعین             و وقتها فی الغسل للیدین «5»
             أو «6» عند غسل الرّأس و استدامته             لحکمها و إن یعمّ جثّته «7»
             و هکذا تخلیل ما لیس یصل             إلّا به «8» کذاک ترتیب الغسل‏
             الرّأس فالیمین ثمّ الیسرة «9»             یسقط عنه بارتماس مرّة

                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 20
         و فیه الاستبراء مستحب             بولا و یکفیه اجتهاد حسب‏
             مضمضة تنشق تأکّدا             و غسله بالصّاع أو بأزیدا
             تخلیل غیر مانع کالخاتم             و حرّموا قراءة العزائم‏
             و لمسه القرآن و الأسامی             للّه و النّبیّ و الإمام‏
             دخوله المسجد إلّا جائزا             لا المسجدین الوضع لیس جائزا
             یکره أن یقرأ فوق سبع             أکل و شرب و مزیل المنع‏
             مضمضة تنشّق کذا الکرى             قبل وضوء و الخضاب أشهرا «1»
             و لمس مصحف و لاغتساله «2»             یعید من أحدث فی خلاله‏
 [القول فی الحیض‏]
         القول فی الحیض و یأتی أسودا             و الحرّ و الحرقة إن «3» یطّردا
             لکنّما تراه بعد السّتّین             قریش و النّبط ثمّ الخمسین‏
             غیرهما لو کان قبل التّسع لا             حیضا أقلّه ثلاثة و لا
             أکثره عشرة «4» و ما بینهما             بحسب العادة لو رأت «5» دما
             تجاوز العشر و ذات العادة             تقعد فی أیّامها المعتادة
             و اثنان «6» مبتدأة مضطر به             تمییزه فإن تساوى و اشتبه‏
             فحال مبتدأة کأهلها             فإن فقدن فسنی مثلها
             فإن فقدن و اختلفن عملت             بسبعة من کلّ شهر رئیت‏
             أو فقدت»
 ثلاثة فی الأوّل «8»             و عشرة من بعد فی المستقبل‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 21
         و حیض مضطربة یبین «1»             بالسّبع أو ما مرّ فی الشّهرین‏
             و حرّمت کجنب مساجد             عزائم فالحکم فیه واحد
             کذاک لمس أحرف «2» التّنزیل             و یحرم الوطء على الحلیل‏
             و فیه لو تعمّد التّعزیر             و یستحبّ عنده التّکفیر
             صلاتها و صومها لا ینعقد             طهارة رافعة لا تعتمد
             و لا لها یصحّ الاعتکاف             و لا الطّلاق لا و لا الطّواف‏
             صیامها تقضیه لا الصّلاة             و یکره الخضاب و الآیات‏
             عدا العزائم فذاک یسأل             و لمسها لمصحف و الحمل‏
             و الوطء قبل غسلها و یکره             ما بین رکبة لها و السّرّة
             تمتّع و ندب التّوضّؤ             لحائض فی وقت کلّ فرض‏
             و الذّکر و الجلوس فی المصلّى             بقدر وقت راکع لو صلّى‏
 [القول فی الإستحاضة]
         القول فی استحاضة و الأکثر             دم رقیق فیه برد «3» أصفر
             تراه بعد الحیض و النّفاس             و قبل تسع و عقیب الیأس‏
             فتتوضّى إن یکن قلیلا             بشرط أن لا یغمس المحمولا
             لکلّ «4» فرض و بحشو تبتدل «5»             أو وسطا غمسها و لم یسل‏
             زادت علیه الغسل للغداة             و زائدا یسیل حین یأتی‏
             فهذه تتبع ذا غسلین             عند العشائین و للظّهرین‏
             بکلّ غسل تجمع الفرضین             و هو کغسل حائض سنین‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 22
         و هی إذا قامت بذی الأوامر             صامت و صلّت «1» کسبیل الطّاهر
 [القول فی النّفاس‏]
         القول فی النّفاس و هو ما جرى             مع الولادة أو عقیبها نرى‏
             أحکامه و هو کثیر العدّ             کالحیض بل للنّزر ما من حدّ
 [القول فی غسل الأموات‏]
         القول فی التّغسیل «2» للأموات             و الاحتضار أوّل الحالات‏
             ففیه فرض واجب و ندب             فالواجب استقباله فحسب‏
             معناه أن یلقى على قفاه             تواجه القبلة أخمصاه‏
             و ندبة تلقینه الشّهادة             باللّه و النّبیّ ثمّ السّادة
             أئمّة الهدى و کلمات الفرج             قراءة القرآن إسراج السّرج‏
             تغمیض عینیه و إطباق فمه             مدّ یدیه و شیاع مأتمه‏
             و سرعة التّجهیز إن «3» لم یشتبه             و کرّه الحائض أن تلمّ به‏
             أو جنب و قال و المفید             یکره فوق بطنه الحدید «4»
             و واجب الغسل ثلاثا «5» سدر             کافوره ثمّ قراح «6» طهر
             و هو کغسل جنب تقدّما             إن خشی انتثار لحم یمّما
             و النّدب کون غاسل یمینا             مستغفرا «7» بالذّکر مستکینا
             و غمز بطن المیّت غیر الحامل             فی الأوّلین قیل و الأنامل‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 23
         و حفر ما یجری إلیه الماء             و الظّل للتّغسیل لا الفضاء
             و غسل رأس المیت ثمّ الجثمان             رغوة سدر فرجه بالأشنان‏
             و ضوؤه و کرّهوا للمحتضر             إقعاده و القلم ترجیل الشّعر
             و واجب التّکفین للمختار             فی المئزر القمیص و الإزار
             و المسّ بالکافور للمساجد             و سنّ للرّجل فی الزّوائد
             حبرة لا طرز فیها بالذّهب             و خرقة لفخذیه تستحب‏
             عمامة بحنک و خصّت             لفافة لها لثدی «1» شدّت‏
             و عوض العمامة القناعا             و القطن فیه سنّة إجماعا
             و بالذّریرة استحبّوا طیبه             جریدتان معه مندوبه‏
             علیهما یکتب و القمیص             لفافة إزاره المنصوص‏
             إقرار میت بالشّهادتین             أئمّة بتربة الحسین‏
             و وزن کافور ثلاث عشره             و ثلث «2» و فی السّواد یکره‏
             تکفینه و «3» یجعل الکافور             فی السّمع و البصر و التّجمیر
 [القول فی صلاة المیت‏]
         القول فی صلاة میت یتبع             «4» فذاک للفرض و للنّفل «5» جمع‏
             فرض صلاة میت کلّ مسلم             أو لاحق «6» بحکمه متّسم‏
             ممّن مضى علیه من أولادهم             ستّ کذا الأموات من عبادهم‏
             ذکورهم فی ذاک کالإناث             أولاهم الأحقّ بالمیراث‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 24
         و الزّوج أولى ثمّ هاشمیّ             أحقّ إن قدّمه الولیّ‏
             و سنّ للولیّ أن یقدّمه             إن جمع الشّرائط المقدّمة
             إمامنا أحقّ بالولایة             و هی وجوبها على الکفایة
             صورتها التّکبیر بعد «1» النّیّة             خمسا «2» لها أدعیة مرویّة
             أفضلها الشّهادتان بادیة             ثمّ الصّلاة للنّبیّ ثانیة
             ثمّ دعاء المؤمنین بعده             ثمّ له معتقدا أو ضدّه‏
             و بدعاء مستضعف إن أهلا             و فرطا «3» لأبویه طفلا
             و إن تعمّت حال میت جهلا             فأن یکون مع من تولّى‏
             و لا صلاة قبل غسل و کفن             و کرّهوا تکریرها و جاز أن‏
             تستدرک الصّلاة لو فاتت على             قبر إلى یوم و لیلة فلا
             و موقف الإمام وسط الرّجل             و صدرها و إن هما فلیجعل‏
             ممّا یلیه المرء و لیولّ             رأس الفقید یمنة المصلّی‏
             و واجب فی الدّفن ستر جثّته             على الیمین وجهه لقبلته‏
           
          و النّدب أنّ نعشه متبوع             أو مع جانبیه و التّربیع‏
             و وضعه قریب رجل القبر             و هی لذی قبلة رأس الحفر
             و أخذها عرضا نزولا و هوه             برأسه و الحفر قدر التّرقوة
             أو قامة و السّنّة اللّحود             بقدر ما یحتاجه القعود
             أولى من الشّقّ و فضل «4» الذّکر             عند التّناول و وضع القبر
             کحلّه أزراره و الکشف             لرأسه و هکذا التّحفّی‏
             و أن تحلّ عقد الأثواب «5»             و یوضع الخدّ على التّراب‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 25
         و تربة فی القبر و التّلقین             شهادتیه و هداة الدّین‏
             أئمّة الإسلام ثمّ یشرج             لبنا و من جهة رجل یخرج‏
             ثمّ یهیل جملة الحضور             تربا من الأکفّ بالظّهور
             ثمّ یطمّ قبره مربّعا             ثمّ یصبّ الماء دورا أجمعا
             و سنّ وضع الید و التّرحّم             علیه و التّلقین إذ تصرّموا
             و کرّهت إهالة على الرّحم             کذا نزول القبر إلّا فی الحرم‏
             تجصیصه تجدیده «1» و السّاج             یفرش ما لم یلتزمه الحاج‏
             و دفن میتین بقبر واحد             و نقله إلى سوى المشاهد
             و میت بحر مانع یثقل             و قیل أو یوعى «2» و فیه یرسل‏
             و الدّفن فی مقابر الإسلام             یخصّهم و جاز للإکرام‏
             ذمّیّة قد حملت من مسلم             تدفن مستبدرة للحرم‏
             و إن قضى الشّهید فی الحرب دفن             بثوبه لا غسل فیه و لا کفن‏
             و الصّدر مثل میّت یتمّ             و غیره إن کان فیه عظم‏
             فالغسل و التّکفین و الدّفن معه             کالسّقط إن تمّ شهور أربعة
             و غیر ذی العظم یلف فی الحزق             و الدّفن للسّقط بدون «3» ما سبق‏
             و یخرج الکفن من الأصول             قبل الدّیون و على الحلیل‏
             کفنها و لو مضت عن مال             و الحکم فی المحرم کالحلال‏
             بل یمنع الکافور و السّادس من             لا مس میتا بشریّا قبل أن‏
             یطهر بعد برده العادیّ             أو ذات «4» عظم میّت «5» أو حیّ‏
             و غیر ذات العظم أولا بشری             یکفیک غسل الید فی التّطهّر
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 26
 [القول فی الأغسال المندوبة]
         القول فی مندوبة الأغسال «1»             کجمعة الفجر إلى الزّوال «2»
             أولى»
 الصّیام النّصف سبع عشرة             إحدى و عشرین و تسع عشره‏
             ثلاث «4» عشرین و لیل الفطر             و یومی العیدین نصف شهر «5»
             من رجب لیلا و من شعبان             المبعث الغدیر و الولدان‏
             و الغسل للإحرام و الزّیارة             و غسل توبة و الاستخارة
             و لقضا الکسوف إن أحلّا             عمدا مع احتراق قرص أصلا «6»
             و المسجدین الحرم المکّیّ             و کعبة مدینة النّبیّ‏
             و لصلاة الحاجّ و المباهلة             عشرون غسلا و ثمان کامله‏
 [القول فی التّیمّم‏]
         القول فی معرفة التّیمّم             لعدم الماء أو التّألّم‏
             کذا إذا خاف الظّمأ أو من حصل             به نجاسة و عنها ما فضل‏
             أو ثمن یضرّه فی الحال             لو لم یضرّ اشترى «7» و هو غال‏
             و یجب الطّلب حزنا سهما             و السّهل سهمین اشتراطا «8» حتما
             من أربع الجهات بالتّراب             جاز بجصّ نورة أو لاب «9»
             یکره بالسّباخ ثمّ الرّمل             و جاز فی عدمها بالوحل‏
             صورته ضرب یدیه الأرضا             بنیة و بعد ذاک نفضا
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 27
         و مسح ما بین قصاص الشّعر             و طرف الأنف موالی البصر
             و ظهر کفّ أیمن بالیسرى             و العکس هذا بدل من صغرى‏
             و بدل الکبرى بضربتین             أولى لوجه ثمّ للیدین‏
             مرتّبا «1» و النّقض کالمائیّة             ثمّ زوال العذر بالکلّیّة
             لو وجد ألما فی الصّلاة أکملا             و لا یعاد ما به قد فعلا
             و لا یجوز قبل وقت و معه             مضیّقا «2» جاز و خلف فی سعة
 [القول فی النجاسات‏]
         القول فی الأنجاس و هی عشرة             بول سوى المأکول ثمّ العذرة
             من سائل النفس «3» إذا ما اتّفقا             منیّ ذی نفس تسیل مطلقا
             کالقول فی المیتة منه و الدّم             و الکلب و الخنزیر غیر المسلم‏
             و المسکر الفقّاع لا یصلّى             فیها على ثوب و جسم إلّا
             إذا أزیلت غیر دون الدّرهم             ممّا عدا ثلاثة من الدّم‏
             و قد عفی أیضا عن الجروح             دائمة المسیل و القروح‏
             و کلّما الصّلاة لا یتمّ             منفردا فیه به تلمّ‏
             کتکّة نجسة أو جورب             و تکتفی المرأة إن ربّت صبی‏
             بغسلها للثّوب لا سواه             لها بیوم مرّة کفاه‏
             إن علمت غسّل «4» ذاک الموضع             أو جهلت فی الثّوب فهو أجمع‏
             لو «5» لم تحقق أی ثوبیه النّجس             أتى بها فی کلّ ثوب ملتبس‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 28
         من لم یطق للثّوب منها «1» غسلا             فعاریا أو خاف بردا صلّا
             فیه إذا أعوزه سواه             و لا یعید بعد ما صلّاه‏
             و من درى بنجس و صلّى             أعاد فی الوقت و حین ولّى‏
             و من سها حال الصّلاة و ذکر             بعد أعاد وقته لا ما غبر
             و لو درى بعد فلا یبالی             و تطهر الأرض من الأبوال‏
             إن جفّفتها الشّمس و البواری             و الحصر و البناء کالجدار
             و باطن الخفّ بوطء الأرض             و یغسل الإناء غسل فرض‏
             ثلاثة عند ولوغ الکلب             أوّلهنّ شرعت بالتّرب‏
             خمر و فار «2» ثلّثوا و الأفضل             سبع سواه مرّة و الأکمل‏
             ثلاثة و تحرم الأوانی             من فضّة و ذهب سیّان‏
             أکل و غیره و لکن «3» یکره             مفضّض و قد نقلنا حظره «4»
             ثمّ أوانی المشرکین طاهرة             إن جهل التّنجیس بالمباشرة
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 29
 [کتاب الصّلاة]
کتاب الصّلاة
 [القول فی عدد الصّلوات‏]
         القول فی الصّلاة و هی واجب             و سنّة فالأوّل الرّواتب‏
             خمس و هنّ الظّهر و العصر حضر             أربعة و رکعتان فی السّفر
             و المغرب الثّلاث فی الحالین             ثمّ العشاء کالظّهر فی الأمرین‏
             و الصّبح رکعتان بالسّویّه             و النّدب فالنّوافل الیومیّة
             أربعة من بعدها ثلاثون             فی الحضر قبل ظهرهم یضلّون‏
             ثمانیا کذاک قبل العصر             و أربعا لمغرب فی الأثر
           
          و تیرة بعد العشاء ثنتان             من القعود رکعة یعدّ ان‏
             ثمّ صلاة لیلهم ثمان             و الشّفع بعد هنّ رکعتان‏
             و بعدها واحدة للوتر             و رکعتان بعدها للفجر
             و سقطت نوافل النّهار             و تیرة العشاء فی الأسفار
             بقیّة الفرض صلاة الجمعة             عیدین و الجنازة المشیعة
             ثمّ الکسوف و الذی یخاف             کالآی و الزّلزال و الطّواف‏
             و النّذر و العهود و الیمین             و ما عداه کلّه مسنون‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 30
 [القول فی اوقات الصّلوات‏]
         القول فی معرفة الأوقات             لیعرف الدّخول فی الصّلاة
             فإنّه إذا بدا الزّوال             یختصّ بالظّهر له مثال‏
             أربع رکعات و بعد ذاکا             للظّهر و العصر یرى اشتراکا
             حتّى یصیر لغروب الشّمس             مقدار فرض العصر ثمّ یمسی‏
             فذاک للعصر و أمّا غربت             و حدّه حمرة شرق ذهبت‏
             فذاک للمغرب حتّى یمضی             مقدارها ثمّ اشتراک الفرض‏
             حتّى یصیر الانتصاف فی الدّجى             مقدار أربع فذاک للعشا
             و عند ما یطلع فجر ثانی             یدخل وقت الصّبح و الأذان‏
             [إلى طلوع الشّمس ثمّ النّافلة             للظهر حال ما یمیل زائلة] «1»
             حتّى یصیر ظلّ کلّ مثله             فقدّم الفرض و أسقط «2» نفله‏
             و هکذا یسقط «3» نفل العصر             إن صار مثلیه «4» کحکم الظّهر
             ما لم یکن برکعة تقدّما             فعندها قد سنّ أن یتمّما
             و وقت نفل مغرب فی عقبها «5»             حتّى تغیب حمرة من غربها
             فإن تغب و لم یکن قد أکملا             أسقطها و بالعشاء اشتغلا
             و تیرة بعد العشاء تمتد             مثل امتداد وقتها لا تعدو «6»
             و وقت نفل اللّیل إذ انتصفا             و کلّما أخّر کان أشرفا
             فإن بدا الفجر و قد تلبّسا             بأربع فاتمم و لو تنفّسا
             فإن یکن لأربع ما أکملا             أو لم یتم «7» صار القضاء أفضلا
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 31
         و رکعتا «1» الفجر عقیب الوتر             و فضلها «2» بعد طلوع الفجر
             فإن رأى بعد الصّباح شهره             زاحم إلّا أن تلوح الحمرة
             و کلّ فرض جاز أن یبادره             ما لم یکن قد ضاق وقت الحاضرة
             إن قضیت أو أدّیت و النّافلة             ما لم یکن أوقات فرض داخله‏
             لا یبدأ النّفل طلوع الحام «3»             و لا الغروب و مع القیام‏
             حتّى «4» تزول غیر جمعة و لا             یعاقب الفجر بها و الأصلا «5»
             و الصّلوات «6» أوّل الأوقات             أفضل إلّا فی جهات تأتی‏
             و لا یجوز أن یؤخّروها             عن وقتها و لا یقدّموها
 [القول فی القبلة]
         القول فی القبلة و هی الکعبة             لمن دنا و «7» من نأى فالجهة
             و من یکن فی جوفها یصلّی             ما شاء من جدرانها یولّی‏
             و فوق فلیبرز و لو قلیلا             من سطحها قدّامه و قیلا
             مستلقیا و کلّ «8» من یصلّون             فی جهة فرکنهم یؤلّون‏
             علامة العراق فجر واری «9»             محاذیا لمنکب الیسار1»

             و الشّفق الیمین و الشّمس على             حاجبه الأیمن «11» للأنف تلا
             و الجدی خلف المنکب الیمین             و مع فقد الظّنّ و الیقین‏
             إذ «12» مع فقد هذه الحالات             صلّى الصّلاة أربع الجهات‏
             فی کلّ فرض مع الاختیار             و جهة ما عند الاضطرار
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 32
         و تارک القبلة إن تعمدا             أعاد و النّاسی إذا ظنّ الهدى‏
             إن کان بین مغرب و مشرق             فلا یعید فات وقت أو بقی‏
             فإن یکن إلیهما ففی البقاء             و إن یکن مستدبرا فمطلقا
             و لا یصلّى فوق ظهر الرّاحلة             مع اختیار المرء إلّا النّافلة
 [القول فی لباس المصلی‏]
         القول فی اللّباس ستر العورة             فرضا یکون ملبسا و غیره‏
             من الثّیاب کالحشیش و الشّعر             و الصّوف و الخزّ الصّریح و الوبر
             و ذاک ممّا لحمه فی الأغذیة             و جلده أیضا بشرط التّذکیة
             و لا صلاة فی جلود المیت             و لو دبغن عند أهل البیت‏
             و لا سوى المأکول أو فی شعره             ذکّی مدبوغا و صوف وبره‏
             و لا الحریر المحض للرّجال             مع اختیار و هو فی القتال‏
             و للنّساء جاز و الرّکوب «1»             و الافتراش لیس بالمغصوب‏
             و لا الذی یستر ظهر القدم             بغیر ساق و به لم یصم‏
             و کرّهوها فی الثیاب السّود لا             عمامة و الخفّ ذان أجملا «2»
             و إنّه فوق القمیص یأتزر             فیها و یصحب الحدید إن ظهر
             و فی اللّثام و القبا المشدود لا             فی الحرب و الصّماء أن یشتملا
             و شرطه طهارة الثّیاب لا             ما قد ذکرنا العفو منه أوّلا
             و الملک أو فی حکمه و عورته             قبله و دبره و امرأته‏
             جسدها لا الوجه و الکفّان             و القدمان فیهما قولان‏
             و للصّبایا و إلا ما أن یدخلوا             بلا خمار و بذاک أفضل‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 33
         و سن للرّجل ستر الجسد             و إنّه فوق «1» القمیص یرتدی‏
             و هنّ بالقمیص و الخمار             و الدّرع و المضطرّ صلّى عاری‏
             فقائما مع أمنه للرّائی             و خائفا یجلس بالإیماء «2»
 [القول فی مکان المصلی‏]
         القول فی المکان و الشّرط لزم             ملکا أو الحکم بلا غصب علم‏
             و طهر موضع جبین السّاجد             حسب و سنّ الفرض فی المساجد
             و النّفل فی المسجد لاکتتام             و تکره الصّلاة فی الحمّام‏
             ضجنان و البیداء ثمّ الشّقرة             ذات الصّلاصل و بین المقبرة
             سبخة و جوف واد الرّمل             معاطن الإبل قرى للنّمل «3»
             و الطّرق أبیات المجوس و اللّهب             و الفرض جوف البیت لا ما یستحب‏
             أو کان فی قبلته إنسان             مواجه أو أضرمت نیران‏
             أو حائط ینزّ من بالوعته             و الباب مفتوح «4» تجاه قبلته‏
             و امرأة قدّامه تصلّی             و جانبیه لا لبعض «5» النّفل‏
             و لا یجوز للسّجود «6» إلّا «7»             أرض و نبت لا کسا و أکلا
             إن کان ملکا و کذا فی حکمه             لا نجسا مغتصبا بعلمه‏
             و لا الذی تخرجه «8» استحالته             عن اسم أرض أو عرت «9» نجاسته‏
             و عند فقد الأرض و النّبات             فالثّلج و القیر و ما یؤاتی‏
             فی الحرّ فوق ثوبه فلیسجد             و عند «10» فقد ثوبه على الید
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 34
 [القول فی الأذان و الإقامة]
         القول فی الأذان و الإقامة             فی الخمس «1» أدّى أو قضى أیامه «2»
             ندب لفرد جامع أنثى ذکر             لکنّه یجهر و الأنثى تسر
             و یتأکّدان فی الجهریّة             و بالخصوص «3» الصّبح و العشیّة
             صورته أربع تکبیرات             شهادتا التّهلیل ثمّ یأتی‏
             شهادتا «4» الرّسول مرّتین             حیّ على الصّلاة دفعتین‏
             حیّ على الفلاح مثنى کالأوّل             و مثله حیّ على خیر العمل‏
             تکبیرتین ثمّ تهلیلین             کذا الإقامة سوى نقصین‏
             أوّلها تکبیرتان مفردة             آخرها تهلیلة مجرّده‏
             و زادها قد قامت الصّلاة             من بعد خیر العمل الهداة
             فصولها خمس ثلاثون و لا             أذان فرض وقته ما دخلا «5»
             إلّا الصّباح و یعاد إن دخل             و شرطه ترتیبه کما نقل‏
             و سنّ فی المؤذّن البصارة             بالوقت و العدالة الطّهارة
             وصیّت «6» یقوم فوق عالی             مرتفع الصّوت بالاستقبال «7»
             مرتّلا «8» أذانه لا عاجلا             و حادرا إقامة و فاصلا
             ما بینه و بینها بقعدة             أو خطوة تسبیحة أو سجدة
             و یکره المشی کذا إن یرکبا             مع قدرة و الفصول یعربا
             و کرّه الکلام و التّرجیع             إلّا لإشعار به یذیع «9»
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 35
         و هکذا قولهم الصّلاة             خیر من النّوم فمکروهات‏
 [القول فی أفعال الصّلاة]
         القول فی الأفعال فی الصّلاة             من واجبات ثمّ مندوبات‏
             فالواجبات نیّة مقارنة             تکبیرة الإحرام لا مباینة
             یستحضر القربة و التّعیین             و واجب ذلک أم مسنون‏
             و نیّة الأداء أو قضائها             دوامها حکما إلى انقضائها
             ثان لها تکبیرة الإحرام             رکن کذا النّیّة مع قیام‏
             اللّه أکبر و لا یجزیه             ترجمة إلّا لعجز فیه‏
             و بعدها یلزم بالتّعلّم             إشارة الأخرس کالتّکلّم‏
             مع عقده القلب بما یرام             و شرطها مع قدرة قیام‏
             و یستحبّ رفعه الیدین             بها إلى شحمتی الأذنین‏
             ثالثها القیام رکن إن قدر             فالاعتماد و القعود یعتبر
             للعجز فاضطجاع و «1» الإیماء             و جاز للعجز بالاستلقاء
             رابعها القراءة المأثورة             واجبة بالحمد ثمّ السّورة
             ففی الثّنائیّ و أولتین             من غیره لا بدّ من هاتین‏
             و لیس یجزی فی الصّلاة التّرجمة             بل أوجبوا لقادر «2» أن یعلمه‏
             و یقرأ العاجز شیئا یحسنه             أو لا فتکبیر و ذکر یمکنه‏
             و أخرس یحرّک اللّسانا             بذکرها و یعقد الجنانا
             و هو فی ثالثة و رابعة             مخیّر فی السّبحات الأربعة
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 36
         و سورة الحمد و فرض الجهر             صبحا و إخفاتا بظهر عصر
             و الجهر فی أوّلتی عشاءین             باقیهما الإخفات مثل الظهرین «1»
             عزائم تحرم فی فریضته             و ما یفوت الوقت بقرائته‏
             و سورتان «2» بعد حمد تأتی             و الجهر فی تسمیة الإخفات‏
             ندب بها استحبّ ظهری جمعه             و بالمنافقین أو فی الجمعة
             و إن تقل آمین أبطلوها             لا کتقی عدة مکروها
             خامسها الرّکوع و هو مرّة             فی رکعة ثنتا الکسوف عشرة
             رکن و فیه یجب انحناه             قدرا تصیب الکفّ رکبتاه‏
             و عاجز بممکن و إلّا             أومى و یطمئنّ قدرا یتلى‏
             تسبیحة و واجب فی الرّکعة             سبحان ربّی العظیم دفعه‏
             و الانتصاب مطمئنا قد وجب             لکنّما التّکبیر قیل مستحب‏
             و رفعه مکبّرا یدیه             وضعهما من فوق رکبتیه‏
             [مفرّجا أصابع الیدین             یردّ نحو الخلف رکبتین‏
             دعاؤه مسوّیا لظهره             زیادة التّسبیح مدّ نحره‏
             و مستحبّ الرّفع أن یورده             بسمع اللّه لمن حمده‏
             و یکره الرّکوع و الیدان             تحت الثّیاب بل من الأردان‏
             السّادس السّجود و هو واجب             ثنتان فی الرّکعة رکن لازب‏
             و فرضه بجبهة یدین             إبهامی الرّجلین رکبتین‏
             و لا تعلّى جبهة فی الأمکنة             عن موضع القیام فوق لبنه‏
             و لو تعذّر السّجود أوما             أو رافعا قدّامه شیئا ما
             و یطمئن قدر تسبیحتها             واحدة تجب فی سجدتها
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 37
         صورتها سبحان ربّی الأعلى             و یطمئن فی السّجود مهلا
             بینهما و وضع جبهة على             ما قد شرطنا فی السّجود أوّلا
             و یستحبّ قبله التّکبیر             و بعد رفع الرّأس و التّعفیر
             بأنفه و السّبق بالیدین             زیادة التّسبیح فی الثّنتین‏
             ثمّ الدّعاء و یطمئنّ بعد ما             یرفع من ثانیة بینهما
             فلیدع و لیعمد على یدیه             إذ قام سابقا برکبتیه‏
             و یکره الإقعاء ثمّ السّابع             تشهّد لفرضه مواضع‏
             ففی الثّنائیّة مرّة و ما             عداه مرّتین ثمّ قسما
             فواجباته الجلوس قدره             شهادتاه و الصّلاة أثره‏
             على رسول اللّه ثمّ الآل             فذلک الفرض من الأفعال‏
             و النّدب فیه جلسة التّورک             ثمّ الدّعاء بعد للتّبرّک‏
             و الثّامن التّسلیم و الوجوب             أولى و قیل إنّه مندوب‏
             مسلما إما علینا و على             جمع العباد الصّالحین أولا
             أو قائلًا علیکم ما قدّما             أجزأه و سنّ أن یتمّما
             حکم النّظام یقتضی تغییره             لذاک لم یأت بلفظ الصّورة
             و سنّ للمفرد نحو القبلة             یومى‏ء یمینا بأخیر المقلة
             و صفحة الإمام و الجنبین             للمأموم إن کان یساره رجل‏
 [القول فی مندوبات الصلاة]
         القول فی أفعالها لمندوبه             و النّدب فیها خمسة محسوبة
             أوّلها توجّه التّکبیر             سبعا بها فرضا على التّخییر
             ثمّ القنوت سنّ فی الثّوانی             قبل الرّکوع عجز القرآن‏
                        الجوهرة فی نظم التبصرة، ص: 38
         یقضی إذا ما فاته نیسانا             و ثالثا نظره إن کانا
             حال قیام لمکان سجدة             و قانتا للرّاحتین من یده «1»
             و راکعا ما بین رجلیه و فی             سجوده من أنفه للطّرف‏
             و فی الجلوس حجره و الرّابع             إنّ المصلّی للیدین واضع‏
             فقائما و جالسا فخذیه             و قانتا تلقاء وجنتیه‏
             و راکعا من فوق رکبتیه             و ساجدا حذاء أذنتیه «2»
             و الخامس التّعقیب لا محصورا             بل قد أتى مطوّلا کثیرا
             أقلّه التّسبیح للزّهراء             و فضله زاد على الإحصاء


کلمات کلیدی: منظومه الجوهرة ،فقه