يادداشت‌هاي من 2

وبلاگ تخصصي فلسفه، كلام، ادبيات عربي، فقه، اصول فقه، علوم قرآني و تفسير. هدف اين وبلاگ فتح باب گفت و گو پيرامون مسائل علوم يادشده است. يادداشت‌هاي اين وبلاگ منحصرا شخصي است و در صورت نقل از منبع ديگر نام آن ياد خواهد شد.

ی 5 - فلسفه -- اصالت وجود و رسوبات اصالت الماهیة
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٩  

معمولا مؤسسین مکاتب فکری به تمام نتایج مبانی خود و تطبیق آنها بر مسائل نمی‌پردازند. حال یا فرصت نمی‌کنند یا کاری است مشکل.

یکی از نوآوری‌های مهم صدر المتألهین که به فلسفه چهره‌ای تازه بخشید و شالوده آن را تغییر داد اصالت وجود است. چنین مبنایی تأثیر کلی بر نظام و تفکر فلسفی دارد که ساختار مباحث هستی‌شناسی رایج تا زمان ایشان را دگرگون می‌سازد. اما نه در زمان صدرا و نه با گذشت صدها سال ما شاهد تنظیم فلسفه‌صدرایی به طور کلی بر اساس اصالت الوجود نبوده و نیستیم گرچه نباید از نظر دور داشت که برخی مباحث فلسفی تأثیر لازم را از مبنای مذکور دریافت کرده‌اند ولی هنوز شاهد بقایای اصالت الماهیه در مکتب صدرایی هستیم و هنوز سرفصل‌هایی مطرح است که بر اساس مبنای اصالت الماهیّه استوار است.

به بیان دیگر و از نگاه بایدگونه و پیشینی(Normative) بر اساس اصالت وجود باید آغاز و انجام یک مسأله فلسفه از وجود باشد. اما مسائلی مانند مقولات عشر که مربوط به اجناس عالیه است و برخی دیگر مسائل نقطه آغاز آنها همان اصالت الماهیه است.

ادامه دارد


کلمات کلیدی: اصالت وجود ،فلسفه